TERRATHERM - Company Slogan
        гр. София
       ул. Тодор Каблешков 61
       тел. 02/ 856 91 74       гр. Плевен
       ж.к. Мара Денчева
       ул. Сан Стефано бл.12
       тел. 0878 20 55 39       Склад Плевен
       ул. Чаталджа 59
       склад 4
       тел.: 064/ 90 12 52


ПАРТНЬОРИ В СТРАНАТАКОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ BOSCH

 

ЦЕНОВА ЛИСТА
НА КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ "BOSCH"

котел с пелетна горелка BOSCH Котел за пелети BOSCH

Комбинацията от котел на твърдо гориво BOSCH с горелка за пелети предлага едно високоефективно решение за отопление на пелети. Още...


котел на твърдо гориво SOLID 2000
Обща информация за котлите на твърдо гориво BOSCH

Котлите Bosch внасят допълнителен плюс чрез своя дълъг експлоатационен период и качествена изработка. На разположение са три различни серии котли : стоманеният Solid 2000B за въглища и дърва, чугуненият Solid 3000H за битов кокс, въглища и дърва и стоманеният Solid 5000W за дърва с пиролизно горене. Още...


ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Интрукция за котел на пелети BOSCH Инструкция за експлоатация на горелка на пелети BOSCH PELLET BRENN 2000

Пелетната горелка Pellet Brenn 2000 се отличава с прецизно управление на горивния процес и висока степен на сигурност. За оптималната ефективност на съоръжението решаващ принос има и високата ефективност на котела Bosch Solid 2000B, постигната чрез триходова конструкция на горивната камера. Още...


Интрукция за котел на твърдо гориво SOLID 2000 B Инструкция за експлоатация на котли на твърдо гориво SOLID 2000 B

SOLID 2000B е надежден и модерен котел на твърдо гориво с красив дизайн. Котлите на твърдо гориво могат да работят индивидуално или в комбинация с друг отоплителен уред. Още...


Интрукция за чугунен котел на твърдо гориво SOLID 3000 Н Инструкция за експлоатация на чугунени котли на твърдо гориво SOLID 3000 Н

Чугуненият котел за твърдо гориво Solid 3000 H е стандартен котел за работа с коксово гориво в едно и многофамилни жилища. За да осигурите отговаряща на предназначението употреба трябва да обърнете внимание на информацията върху фирмената табелка за типа на уреда и техническите данни. Още...


Интрукция за котел на твърдо гориво SOLID 5000 W Инструкция за експлоатация на пиролизните котли SOLID 5000 W

Пиролизните котли BOSCH са перфектно проектирани за работа на дърва, като горивната камера поема дървесина с дължина до половин метър. Още...
Обратно