Gorelka-za-peleti-FERROLI

ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ FERROLI И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

ЦЕНОВИ ЛИСТИ ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ И РЕЗЕВНИ ЧАСТИ

Резервни части за горелка на пелети FERROLI и LAMBORGINI

AZ 3.4P е горелка за пелети, която вследствие на оригиналната компактност и дизайн е подходяща за по-голямата част от котлите, предлагани на пазара. Грижливото проектиране и промишлено производство позволяват да се получи продукт, който е добре уравновесен, с висок коефициент на полезно действие.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА SUN P7, MIKRO P7, PLT 3.4P, AZ 3.4P и ECO 3.4P

Тук може да намерите резервните части за горелки SUN P7, MIKRO P7, AZ 3.4P, PLT 3.4P и ECO 3.4 P.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА FERROLI

Прочетете внимателно и спазвайте предупрежденията, съдържащи се в тази книжка с инструкции. Инсталирането и техническото обслужване трябва да се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба и указанията на производителя.

СЕРТИФИКАТИ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ГОРЕЛКИТЕ ЗА ПЕЛЕТИ

Сертификат по DIN EN 15270
Декларация за съответствие по Директива за ниското напрежение 2006/95/CE
Декларация за съответствие по Директива за електромагнитната съвместимост 2004/108/CE.