magnitni-filtri-pompeni-grupi-separatori

Магнитни филтри, предпазни клапани, обезвъздушители и помпени групи GIACOMINI


Нови разпределителни и регулиращи помпени групи Giacomini R586R

Идеалната настройка за всяко приложение. Перфектна гъвкавост за всяка система.

pompeni-grupi-i-kolektori-za-podovo-otoplenie Разпределителните помпени групи Giacomini R586R се използват в системи за отопление и охлаждане, включващи две или повече зони. Те обикновено се монтират след отоплителния уред за свързване на една или повече системни зони и се предлагат в множество версии, за да задоволят широк спектър от нужди за инсталиране.

Разпределителните помпени групи R586R на GIACOMINI включват: циркулационна помпа, два спирателни сферични крана с вградени термометри в ръкохватката, възвратен клапан на връщащия кръг, изолационен твърд корпус с плоча за стенен монтаж и, на базата на версията, смесителен вентил. Всеки модел има версии без циркулационна помпа.

Всички версии на помпените групи GIACOMINI са предварително сглобени и готови за употреба. Диференциален байпас комплект (R284Y021) може да бъде монтиран между изходите на подаващата и връщащата линия на всички модели помпени групи.

Мултифункционалният колектор за котелно помещение R586SEP допълва системата, тъй като осигурява последователен монтаж на два колектора R586SEP и от своя страна инсталиране на множество R586R модули за задоволяване на различни нужди от монтаж. Колекторът включва регулируем хидравличен сепаратор, автоматичен въздушен вентил, изпускателен кран и изолация.

Неговият модулен дизайн позволява да се монтират до два колектора R586SEP последователно и съответно до шест разпределителни помпени групи R586R, като по този начин се удовлетворяват изискванията и за големи инсталации.

Магнитен филтър-сепаратор за отпадъци R146C от GIACOMINI

Магнитен филтър-сепаратор R146C

R146-magnitni-filtri-separatori Използването на магнитни филтър-сепаратори за метални отпадъци /стружки, варовикови отлагания, ръждиви утайки и замърсявания/ в отоплителните системи е от решаващо значение, за да се избегне вредното влияние на отпъдъците, вредни както за съоръженията произвеждащи топлина, така и за другите компоненти в системата. Този проблем не засяга само стари и подлежащи на обновяване системи, но също така и съвсем нови такива. Тъй като в производственият процес на отоплителните тела тип радиатори и лири за баня, не може да се премахне напълно наличието на машинни отпадъци в телата. Поради което, много от производителите на котли и бойлери, дават указания в своите техничаски документации, да се предвидят използването на филтри и сепаратори за отпадъци. Също така в процеса на изграждане на инсталациите, не трябва да се пренебрегва и "човешкият" фактор за попадане на отпъдъци в тръбните линии. Използването на магнитен филтър-сепаратор за отстраняване на всички циркулиращи примеси, разположен или под котела или в друга по-подходяща точка на системата е много важен фактор по отношене на гаранцията, безпроблемната работа и удълженият експлоатационен живот на съоръжението.

За да отговарят на това все по-нарастващото търсене, от фабрика Giacomini добавиха новият продукт R146C към вече разработената продуктовата гама от магнитни сепаратори R146M.

Автоматични обезвъздушители за отоплителни инсталации

Автоматични обезвъздушители за радиатори GIACOMINI

obezvyzduschiteli-za-radiatori-i-otopltelni-instalacii Автоматичният обезвъздушител за радиатори GIACOMINI позволява отстраняването на образуваните газове по време на работа на системата.

Тези газове от различно естество (въздух, кислород, водород и др.) могат да причинят на системата неизправност като шумове, въздушни джобове, които ограничават работата на отоплителните тела и да предизвикат корозионни процеси в отоплителните тела или отоплителния уред.

Направеното самозапечатващо се уплътнение на автоматичния обезвъздушител GIACOMINI позволява бърз, лесен и надежден монтаж на радиатори от стомана, чугун и алуминий с много добра естетика и отличен резултат. Вътрешният поплавък и вентилационният механизъм гарантират непрекъсната и безшумна работа на автоматичния обезвъздушител.


ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Сглобени помпени групи за отоплителни инсталации GIACOMINI

Сглобените помпени групи на GIACOMINI са подходящи за отоплителни и охладителни системи с директна връзка, с регулиране на температурата посредством смесителен вентил и без регулиране на температурата. Уредите включват спирателни вентили с термометър и на веригата за доставка и връщане и обратен клапан във връщащия дистанционер. Двата изхода на помпените групи за подаване и връщане са могат да се монтират обратимо.

С многофункционалният колектор за котелно R586SEP е завършена циркулационната система на отоплителната инсталация. Поради възможността за монтаж на два колектора R586SEP в серия, могат да се монтират достатъчно R586R помпени групи за задоволяване на различни изисквания на отоплителната система. Колекторът разполага с функция на регулируем хидравличен сепаратор, автоматичен обезвъздушител, дренажен кран и ефективна изолация.

ЦЕНОВА ЛИСТА


Магнитни филтри и сепаратори GIACOMINI

Без примеси. Няма проблем. Иновативният магнитен филтър утайник R146C за мръсотия ще промени всичко. Изключително компактен, прави монтажа и поддръжката много по-лесни, като ви предоставя комбинирано решение за почистване на вашата хидравлична система: класическа груба филтрация през неръждаема мрежа, магнитно действие и циклонен ефект. Най-доброто за Вашето благополучие.

R74M е магнитен филтър утайник, подходящ за разпределение на неопасни течности (група 2, съгласно Директивата за PED), които са безопасни за използване с медни сплави. Филтърът разполага с метална мрежа и магнит, който е проектиран да предотврати навлизането и отлагането на твърди примеси в тръбопровода, които водят до намаляване на проходното сечение на тръбите, като по този начин се увеличават загубите на налягане и възможностите за кородиране на металите в системата.

ЦЕНОВА ЛИСТА


Автоматични обезвъздушители GIACOMINI

В системите за отопление, по време на работа се отделя газ, състоящ се от въздух, водород, кислород и др., който трябва да бъде изведен от системата, защото може да предизвика нарушения в правилното и функциониране.

Проблемите които се явяват са следните: паразитни шумове в системата, слаба циркулация на водата, които водят до недостатъчно затопляне на отоплителните тела, корозия, преждевременно стареене на тръбопровода и елементите. За да се избегнат тези проблеми GIACOMINI разработи и реализира спесифичен автоматичен обезвъздушител, необходим при монтаж на отоплителни инсталации.

ЦЕНОВА ЛИСТА


Предпазна арматура GIACOMINI

Термостатичния смесител R156 се монтира в санитарни системи с цел реализиране на икономия на енергия, голямо удобство при ползване на гореща вода, като отстранява опасността за попарване от прекалено висока температура на използваната топла вода. Може да се монтира към електрически бойлери, към системи за гореща санитарна вода, в непосредствена близост до стенни котли или бойлери за топла вода, а и така също в разпределителни кутии.

Горещо се препоръчва монтирането му в слънчеви системи където температурата в бойлера за топла вода, особенно в летния период , достига особенно високи стойности, значително превишаващи нормалната температура. Восъчният елемент за потока на смесване, с помоща на балансиращата пружинна система, бързият ход от няколко десетки милиметра възоснова вариране температурата на горещата и студената вода, обезпечава поддържане температурата на смесената вода в зададената стойност.

ЦЕНОВА ЛИСТА


Технически каталози GIACOMINI

Интернационален каталог
магнитни филтри, автоматични обезвъздушители и помпени групи GIACOMINI

Съвременните сгради трябва да гарантират експлоатационна приемственост, лесна поддръжка и ниски разходи за управление. За това отоплителните системите трябва да предлагат оптимална безопасност и надеждност, и напълно да отговарят на законодателните и нормативни разпоредби.

За да задоволи тези нужди, започвайки още в сърцето на системата - котелното, GIACOMINI има пълната гама от компоненти за осигуряване отличен контрол и енергийна ефективност на Вашата отоплителна инсталация.

Интернационален каталог


Технически каталог
Автоматични обезвъздушители GIACOMINI

Автоматичния обезвъздушител R88 на GIACOMINI е създаден да извежда навън въздуха в системата, има компактни размери, които позволяват монтажа му в малки пространства. Механизмът за обезвъздушаване е с висока надежност.

Всеки обезвъздушител, преди да постъпи в търговската мрежа, преминава 3 контролни теста: два - на способност за обезвъздушаване и един - за плътност под налягане.

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ


Технически каталог
Термостатични смесителни вентили GIACOMINI

Термостатичния смесителен вентил R156 благодарение на петте позиции дава възможност да се зададе желаната температура на водата в диапазона от 38 °C до 60 °C. Както е посочено в таблицата, на всяка цифра съответства определена температура. Междинните позиции променят температурата с 1 °C. Настройката на термостатичния смесителен вентил се осъществява като се изтегли ръкохватката и след това се завърта на желаната степен. След това ръкохватката трябва да влезне в жлебовете, намиращи се в горната част на корпуса.

ТЕРМОСТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛИ


Технически каталог
предпазни клапани GIACOMINI

Предпазните клапани Giacomini от гамата R140, R140M се използват за избягване свръхналягане в котлите в отоплителните инсталации, високо налягане на вода за битови нужди. Предпазните клапани отговарят на Директива "PED" 2014/68/UE.

ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ


Технически каталог
Автоматичен вентил за допълване на инсталации GIACOMINI

Автоматичен вентил за допълване R150 е устройство, което служи за възстановяване обема на водата, изпусната от инсталацията при техническо обслужване или аварийна ситуация.

Системата за допълване се състои от редуктор на налягане с отвор за манометър, който поддържа зададеното налягане в системата. Препоръчва се да бъде монтиран филтър, предпазващ системата от частици и замърсявания.

ГРУПА ЗА ДОПЪЛВАНЕ


Технически каталог
магнитен филтър утайник GIACOMINI

Месингови филтри с утайник с неръждаема филтрираща мрежа и постоянен магнит за филтриране и причистване на топлоносителя в системи за отопление, климатизация и битово водоснабдяване.

Магнитните филтри подобряват работата на термопомпите и газовите котли в които датчика за поток е с магнит и без магнитен филтър или сепаратор, много бързо се зацапва и съоръжението спира да работи.

ФИЛТЪР УТАЙНИК


Технически каталог
Диференциални байпасни вентили R147 GIACOMINI

Диференциалния вентил GIACOMINI, може да се използва във всякакви отоплителни системи, оборудвани с термостатични глави или автоматизирани зонови вентили, които в случай на пълно затваряне при определени условия, може да предизвикат шум в системата или да повредят циркулационната помпа. При затварянето на термостатичните глави или зонови вентили, налягането в системата се повишава. Ако диференциалният вентил R147N е монтиран правилно, когато се получи промяна в потока, налягането в системата остава непроменено.

Благодарение широкия диапазон на регулиране, диференциалният вентил GIACOMINI може да се монтира в системи с различна отоплителна мощност. Висококачествените материали, използвани при производството му, гарантират надежност и функционалност, покриващи изискванията в различни системи.

ДИФЕРЕНЦИАЛНИ ВЕНТИЛИ