Gorelka-za-peleti-FERROLI

КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ BOSCH

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инструкция за експлоатация на горелка на пелети BOSCH PELLET BRENN 2000

Пелетната горелка Pellet Brenn 2000 се отличава с прецизно управление на горивния процес и висока степен на сигурност. За оптималната ефективност на съоръжението решаващ принос има и високата ефективност на котела Bosch Solid 2000B, постигната чрез триходова конструкция на горивната камера.

Инструкция за експлоатация на котли на твърдо гориво SOLID 2000 B

SOLID 2000B е надежден и модерен котел на твърдо гориво с красив дизайн. Котлите на твърдо гориво могат да работят индивидуално или в комбинация с друг отоплителен уред.

Инструкция за експлоатация на чугунени котли на твърдо гориво SOLID 3000 Н

Чугуненият котел за твърдо гориво Solid 3000 H е стандартен котел за работа с коксово гориво в едно и многофамилни жилища. За да осигурите отговаряща на предназначението употреба трябва да обърнете внимание на информацията върху фирмената табелка за типа на уреда и техническите данни.

Инструкция за експлоатация на пиролизните котли SOLID 5000 W

Пиролизните котли BOSCH са перфектно проектирани за работа на дърва, като горивната камера поема дървесина с дължина до половин метър.