balansirani-kollektori-za-otoplenie

Профилни колектори, модулни колектори и колекторни табла GIACOMINI

Динамично балансирани колектори за отоплителни инсталации

Нови иновативни колектори с динамично балансиране на разпределението на потоците

kolektor-za-podovi-otoplitelni-instalacii-R553FK По същество една небалансирана отоплителна или охлаждаща система е неефективна система.

Серията DB (динамично балансиране) разпределителни колектори се използват при подово лъчисто отопление и охладителни системи.

Отоплителна инсталация с разпределителни колектори от серия DB може да поддържа дебита балансиран във всички вериги на системата. Това гарантира правилното количество топлинна енергия да се доставя на всяка част от сградата, с последваща полза по отношение на енергийната ефективност и комфорт.

Тези характеристики са много важни за ново изграждани отоплителни и охлаждащи системи и още по-значими при ремонтите, където много от параметрите често не са известни на проектанта или монтажника.

Патентован патрон на регулиращия вентил с контролирана деформация на EPDM балансираща мембрана

Подходящ при изграждане на нови подови инсталации

balansirani-kollektori-za-podovo-otoplenie Разпределителните колектори за отоплителни инсталации от серия DB са най-новото попълнение на серията колектори на GIACOMINI. Колекторите са оборудвани с вентили с вграден регулатор на дебита, който контролира и ограничава дебита според предварително зададени стойности.

Предварително зададеният дебит на колекторните табла няма да бъде превишен, дори когато натоварването се промени в система поради затваряне/отваряне на други кръгове от отоплителната инсталация или при първоначалното стартиране на отоплителната система.

В рамките на минималния и максималния диапазон на диференциалното налягане на отоплителната инсталация, настроените индивидуални дебити за отделните линии на колектора ще бъдат напълно независимо от диференциалното налягане в отоплителната инсталация.

Ако по време на работата на отоплителната или охлаждащата система скоростта на потока в колектора започне да се увеличава, когато кръговете или отоплителните тела започнат да се изключват, мембраната на вентила на останалите кръгове в колектора ще намали площта на отваряне, така че дебитът автоматично да бъде ограничен до предварително зададената стойност. Обратно, ако дебитът започва да пада под предварително зададената стойност, мембраната на патрона разширява площта на отваряне и дебитът се увеличава обратно до предварително зададената стойност.

Настройка на колекторите

Баланс и настройка на колектори за подово отопление

dinamictno-balansiran-kolektor-grafika Тъй като желаният проектен дебит за всеки кръг на колектора може да бъде предварително зададен директно върху колекторите с помощта на инструмента за настройка R73P, диференциалния спад на налягането и балансиране на кръговете, вече не са необходими сложни изчисления. Освен това, времето за въвеждане в експлоатация е много по-бързо.

Процедурата по настройката на колектора е много проста:

• На диаграмата за предварителна настройка на дебита определете коя позиция на патрона съответства на желания дебит.

• Свалете предпазната капачка от клапана с помощта на отвертка и поставете инструмента за регулиране върху патрона на вентила.

• Завъртете инструмента за настройка, докато желаната позиция се покаже в прозорчето на инструмента.

• Извадете инструмента за настройка и поставете отново предпазната ръкохватка или какъвто и да е електрически термостатичен клапан.

Колектори за отоплителни инсталации R553FKDB-FPDB-FSDB

dinamictno-balansiran-kolektor-za-podovo-otoplenie Колекторите R553FKDB-FPDB-FSDB поддържат постоянен дебит в отделните кръгове на системата, в рамките на минимален и максимален диапазон на диференциално налягане, независимо от работните условия в другите вериги.

Колекторите, в комбинация с термо-електричен задвижващ механизъм, могат да изпълняват различни функции:

Контрол на дебита

Когато налягането в отоплителната система варира поради отваряне или затваряне на някои от кръговете, патронната мембрана на колектора регулира отвора си, с което адаптира скоростта на потока към предварително зададена стойност, дори при висок диференциал на налягането:

Нормална работа до 60 kPa за нисък дебит и до 150 kPa за висок дебит

Предварителна настройка на дебита

Максималният проектен дебит, който трябва да се поддържа постоянен може да се зададе за всеки индивидуален кръг на колекторите.

Оптимизиране на стайна температура

Комбинацията от DB колектор, термо-електрически задвижващ механизъм и стаен термостат оптимизира и управлява температурата в различни стаи.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Цени на колектори и колекторни кутии GIACOMINI

Независимо от типа инсталация – радиаторна, конвекторна или подова, колекторите са най-важният елемент и отговарят за правилното разпределение на дебита на топлоносителя до всеки един консуматор, кога да работи или не работи и каква температура да се поддържа за всеки един отоплителен кръг. Колекторите могат да бъдат с дебитомер, с възможност за монтаж на електрическа задвижка или само със спирателен кран.

ЦЕНОВА ЛИСТА


Технически каталози GIACOMINI

Интернационален каталог
колектори и колекторни табла

Независимо от неговата икономическа стойност и неговия размер, всеки компонент на оптимизираната отоплителна или охладителна система трябва предлага максимална надеждност. Ето защо с нашата гама от тръби, фитинги, колектори и спирателни вентили, ние искаме да гарантираме не само постоянни нива на производителност, но и абсолютно спокойствие и надежност през целият работен живот на системата.

Интернационален каталог


Сглобени колекторни групи за смесено отопление

R557R представлява предварително сглобена колекторна група, с възможност за управление на високотемпературно отопление (радиатори, конвектори, лири за баня ) и лъчисто нискотемпературно отопление от една и съща колекторна кутия. Окомплектовката включва също и предпазен термостат K373 с потопяем температурен датчик.

Всички компоненти в колекторната група R557R са предварително сглобени и поместени в подходящата колекторна кутия.

Високотемпературната част на системата се състои от: подаващ и връщащ колектор, съответно с 2 или 3 извода, в зависимост от броя на захранваните отоплителни тела.

Частта за нискотемпературното лъчисто отопление съдържа: подаващ колектор R553M с вградени дебитомери (0.5 - 5 l/min) и секретни регулиращи вентили с механична памет; връщащ колектор R553V с вградени микрометрични балансиращи вентили с термостатична опция.

КОЛЕКТОРНИ ГРУПИ


Колекторни табла за подово отопление

Изискванията за висок комфорт, съчетан с опростено управление и спестяване на енергия, налагат използването на смесени отоплителни системи, където една и съща инсталалация поддържа високотемпературна част (радиатори, лири за баня, конвектори) и лъчиста част (нискотемпературно подово отопление).

Предварително сглобената колекторна група R557 е особено подходяща, когато системата е с ограничени параметри. R557 позволява разпределяне на вода с ниска температура и се явява вторичен кръг във високотемпературна схема.

За персонално регулиране на температурата в различните помещения, се използват термоелектрически задвижки, командвани от стайни термостати или термостатични глави с изнесен сензор.

Колекторни кутии


Модулни колектори с дебитомери GIACOMINI

Употребата на модулни колектори позволява поддържането на минимална складова наличност, тъй като само два компонента са нужни, за получаване на колектори с различен брой отвори.

Модулния колектор R53MM DN32 за бърз монтаж и вграден дебитомер, служи за пренос на гореща вода в отоплителните, и на студена вода в охладителните системи. Използването им улеснява монтажа и увеличава бързината на изпълнение, в резултат на което се получава продукт с добра ергономичност, естетичност и функционалност.

Използват се предимно в системи за лъчисто подово или радиаторно отопление, където се налага баланс и регулиране на дебита през всеки един от отоплителните кръгове.

R53MM


Модулни колектори с вграден вентил GIACOMINI

Иновативната система за сглобяване на всеки елемент от колектора, дава възможност за монтаж без допълнителни инструменти, посредством уплътнителни О-пръстени.

Сглобеният модулен колектор се характеризира с висока пропусквателна способност, удобство при избора броя на изводите, съобразно конкретните нужди на системата.

Разпределителния колектор R53VM DN32 е изработен от горещо пресован месинг. Това позволява увеличаване проходното сечение за дебита, като по този начин се намаляват хидравличните загуби и се избягва възникването на шум в колекторното тяло.

R53VM


Модулни колектори със вградени секретни кранове GIACOMINI

Модулните колектори за подово отопление R53SM DN32 за бърз монтаж посредством натиск и фиксиране и вградени регулиращи секретни вентили, са предназначени за разпределяне на топла вода за отопление и студена вода за климатизация. Получава се гъвкав продукт, сглобен бързо и лесно, с добра естетика, ергономичност и функционалност.

Те се използват във всички видове разпределителни схеми където се изисква прецизно разпределение на дебита или изключване на отделни елементи от инсталацията.

Вградените микрометрични секретни вентили са с механична памет и са с възможност за прецизно регулиране на дебита.

R53SM


Модулни колектори за санитарни инсталации GIACOMINI

R585M е модулен колектор, специално разработен за използване в санитарни разпределителни системи.

Употребата му се характеризира със следните предимства: лекота на монтаж, естетичност, гъвкавост спрямо конкретните нужди. Конструкцията на колекторите позволява да се задоволят изискванията на всяка индивидуална система, намалявайки до минимум връзките между отделните елементи, което е предпоставка за дългогодишна безпроблемна експлоатация.

За контрол и регулиране на дебита през всеки един от кръговете, колектора е оборудван със спирателен вентил, който може да бъде изцяло отворен, частично или напълно затворен.

Колекторните кутии, начина на закрепване и монтажа на елементите в тях, са идентични на тези прилагани и за другите GIACOMINI модулни колектори.

R585M